ዕድሎች

ለጋዜጠኞች የቀረበ የዘገባ ጥሪ

ኢንፎናይል InfoNile የናይል ተፋሰስ ውሀን በመጠቀም በተፋሰሱ ሀገሮች የሚገነቡ የሀይል ማመንጫ ግድቦች የሚሰጡትን ጥቅምና ጉዳቶች በተመለከተ ጥልቅ የሆነ የምርምራ ዘገባዎችን እንዲያቀርቡ በተፋሰሱ ሀገሮች የሚገኙ ጋዜጠኞችን ይጋብዛል፡፡